Flash


Stretnutie prezidenta SR s majstrami ľudovej umeleckej výroby 

0.jpg

Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska sa stretol v stredu 22. 4. 2015 v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave s držiteľmi čestného ocenenia majster ľudovej umeleckej výroby. Stretnutie s 80 majstrami tradičných remesiel z celého Slovenska inicioval ÚĽUV ako formu ich morálneho ocenenia v roku, kedy si táto odborná organizácia pripomína významné 70. výročie svojho vzniku. Programom podujatia boli osobné stretnutia, predstavenie unikátnych remeselných výrob a spoločná prehliadka výstavy „Náš príbeh. ÚĽUV - 70 rokov podpory tradičných remesiel na Slovensku", ktorá mapuje históriu ÚĽUV-u cez príbehy tradičných výrobkov až po autorský dizajn inšpirovaný tradičnou remeselnou výrobou. Výstava bude pre verejnosť prístupná do 26. septembra 2015 v Galérii ÚĽUV Bratislava na  Obchodnej ulici.

 

Andreja Kisku vo svojom príhovore ocenil kultúrny prínos talentovaných osobností pre našu súčasnosť, ich podiel na vytváraní kultúrnej identity národa, ich príkladnú oddanosť k remeslu a ručnej umeleckej výrobe. Takíto majstri nevychádzajú z učilíšť, ale sa nimi musia stať vlastným pričinením, vlastnou zručnosťou a vedomosťami zhromažďovanými po celý život. Je to ich dlhoročný individuálny zápas o zachovávanie unikátnych javov v oblasti ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel na Slovensku. Spolu s odborníkmi v ÚĽUV-e im patrí vďaka za to, že tradičné znalosti a kultúrne dedičstvo s tým spojené vieme odovzdávať novým generáciám pokračovateľov.

Vybraní majstri prezidentovi SR aj predviedli viaceré svoje remeselné zručnosti - točenie na kruhu, paličkovanie čipiek, tokárstvo, rezbárstvo, brašnárstvo a ďalšie.

Nina Turčanová, UĹUV

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly