Flash


Inovácie do módneho priemyslu prináša projekt OpenMaker 

logo.png

Medzinárodný projekt OpenMaker predstavuje pre slovenský textilný a odevný priemysel jedinečnú príležitosť. Cieľom projektu je spájať výrobné firmy a inovátorov. Výrobným firmám často chýba čas, peniaze a možnosti pre inovácie. Naopak, inovátori ponúkajú dobré nápady a kreatívne riešenia, no častokrát ich nemajú kde aplikovať.

 

Textilná a odevná výroba na Slovensku predstavuje úspešný príbeh. Hoci v poslednom období zaznamenala mnoho zmien a čelí silnej konkurencii vo forme lacnejšej zahraničnej výroby, vďaka svojej kvalite má najlepšie predpoklady zaradiť sa medzi európsku či svetovú špičku. Jedným z receptov na dlhodobý úspech sú inovácie - produktov, procesov či biznis modelov. A práve spolupráca textilných a odevných výrobných firiem s inovátormi z externého prostredia môže byť tým správnym prostriedkom.

 

Získajte kontakty aj v zahraničí

Dizajnéri, konzultanti či inovatívne výrobné firmy ako predstavitelia skupiny inovátorov môžu vďaka účasti na projekte prezentovať svoj talent a nápady. Projekt im umožňuje nadviazať dlhodobú spoluprácu s výrobnými firmami a inovátormi nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. V neposlednom rade vďaka prezentácii svojho talentu môžu získať nových klientov alebo realizovať vlastný inovačný projekt. Takáto spolupráca totiž prináša celý rad výhod pre obe strany. Zapojením do projektu môžu textilné a odevné firmy zadarmo získať nové inovatívne nápady a riešenia, či objaviť zaujímavé talenty pre dlhodobú spoluprácu. OpenMaker im pomôže zrealizovať dlho plánovaný vlastný inovačný projekt a spropagovať svoje výrobky a služby. Medzinárodný aspekt projektu ponúka jedinečnú príležitosť nadviazať nové kontakty v Taliansku, Španielsku či vo Veľkej Británii.

 

3D tlač

Príkladom spolupráce s inovátormi môže byť napríklad využitie 3D tlače. Tá sa teraz používa takmer v každom odvetví. 3D tlač umožňuje vytvárať prototypy oblečenia a ďalšieho príslušenstva. Rýchla výroba, jednorazové kusy a schopnosť vyrábať bez minimálneho množstva objednávok sú výhodou použitia 3D tlače v módnom dizajne.

 

Podpora20 000 eur

Navyše, spoločné projekty textilných či odevných výrobných firiem a inovátorov môžu získať finančnú podporu v súťaži projektu OpenMaker. Súťaž, vďaka ktorej môže päť inovačných projektov realizovaných na Slovensku získať podporu po 20 000 eur, bude vyhlásená v polovici septembra 2017. Partnerstvo výrobnej firmy a inovátora bude môcť vďaka tejto podpore deväť mesiacov spolupracovať na inovácií produktu, procesu či biznis modelu.


Projekt OpenMaker pre vás zároveň chystá na jeseň sériu stretnutí po Slovensku. V druhej polovici septembra vám predstavíme podmienky súťaže a zorganizujeme workshop, aby ste sa mohli spájať a spolupracovať. Konkrétne termíny workshopov nájdete na webstránke https://www.centire.com/sk/projekty/open-maker

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly