styl 2021


Európsky projekt PROsumer.NET 

Po dvoch rokoch rozsiahlych výskumov, expertných konzultáciách a budovaní  komunikačných sietí bude v Bruseli v dňoch 27. a 28. mája 2013 prezentovaný na medzinárodnej konferencii európsky projekt PROsumer.NET. Je založený na kooperácii piatich európskych technologických platforiem a zameriava sa na vytváranie budúcich stratégií, konštrukciu výskumov a  formulovanie odporúčaní pre európsky spotrebný dizajnérsky priemysel.

 

Európske výrobné spoločnosti v súčasnosti vo veľkej miere využívajú pokročilé materiály a technologické postupy pri výrobe odevných, textilných, kožených a športových produktov. PROsummer.NET definoval kľúčové inovačné trendy, ktoré majú vplyv na tieto oblasti a následne identifikoval konkrétne potreby v smere štrukturovaného výskumu a technologických požiadaviek z krátkodobého, strednodobého a dlhodobého hľadiska. Okrem prezentácie detailných výsledkov tohto projektu sú na konferencii naplánované aj panelové diskusie, orientované na konkrétne aktivity v oblasti podpory inovácie spotrebného tovaru so zameraním na malé a stredné podniky. So svojimi príspevkami vystúpia lídri v oblasti európskeho priemyslu (Daniel Calleja a Dr. Rudolf Strohmeier) a prezentovať sa budú aj predstavitelia významných výrobných spoločností v oblasti inovácie spotrebného tovaru vo sfére odevov, textilu, obuvi a športových výrobkov. Konferencia je organizovaná pod záštitou Euratexu, ktorý je zároveň aj koordinátorom projektu, a tiež v spolupráci s ostatnými technologickými platformami a federáciami podporujúcimi európsky rozvoj a inováciu spotrebného tovaru. Konferencie sa môžete zúčastniť v prípade úhrady manipulačného poplatku  50,- EUR. Viac info  na www.euratex.eu alebo www.prosumer.eu.

 

Filip Staňo

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly