styl 2021


BORIS HANEČKA 

Boris Hanecka portret.jpg

Profil dizajnéra a aktuálna kolekcia pre Fashion LIVE! 2014

 

Jeho  tvorba sa vyznačuje zmyslom pre architektúru a pre detail, prepojených v dynamickom a sofistikovanom prevedení. Modely sú postavené na klasickom, priam historicky podloženom a manuálne prepracovanom základe. Tento základ Boris reinterpretuje a podľa chutí, esencií a pocitov vytvára nové „stavby". Vždy je v nich kus sebairónie a sebareflexie, ktorá je v protiklade s vážnosťou klasického vnímania krásy v móde.

 

Nová kolekcia nesie názov Páternoster, po latinsky "otče náš", ktorý sa z pôvodného pomenovania modlitby preniesol na názov typu výťahu. Inšpirácia je tak čerpaná z modlitby v spojení s komponentmi výťahu. Tak, ako jeden kamienok v ruženci predstavuje otčenáš, ktorý sa prstami posúva ďalej v nepretržitom slede, tak aj mechanizmus paternostra vzdialene imituje tento uzavretý systém v nekonečnom pohybe. "Ako na nebi, tak i na zemi" sa v obraznom význame odráža aj na funkcionalite tohto zariadenia, keďže v jednom momente je jedna jeho časť zároveň na hornom podlaží na nebi, pričom druhá je na zemi. Ľudia slobodne nastupujú a vystupujú, neustále sa presúvajú a fluktuujú, čo je ideovým základom, z ktorého sa kolekcia odvíja.

Vizuálne sa do kolekcie prenáša orámovaním jednotlivých výsekov odevov, ktoré vidíme vystupovať a klesať vo výťahu. Vzniká z nich koláž poskladaná v siluete, následne ústiaca do zmeny proporcií jednotlivých modelov.

Ukážky z tvorby

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly