styl 2021


TEXTILNÍ A ODĚVNÍ PRŮMYSL ČR 

Úspěšný start do roku 2014

 

Začátek roku 2014 byl pro textilní a oděvní průmysl velice vydařený. Za období ledna až dubna 2014 dosáhl více než dvanáctiprocentního navýšení objemu tržeb oproti stejnému období roku 2013. Toto navýšení připadá především na vrub textilnímu průmyslu. U oděvního průmyslu nebylo navýšení tržeb tak výrazné, přičemž přesahovalo jedno procento

K růstu tržeb došlo především uplatněním českého textilního a oděvního zboží na zahraničních trzích. Oproti první třetině loňského roku vzrostly vývozy u textilního zboží o 15,3 procentních bodů, přičemž největší dynamiku zaznamenal export do asijských zemí, který se více než zdvojnásobil (nárůst o 114 procentních bodů), a dále export do zemí severní, střední a jižní Ameriky, který se zvýšil o 49 procentních bodů. Zde je ale nutné podotknout, že tato navýšení byla dosažena z poměrně nízkého základu, přičemž se každý z uvedených kontinentů podílí na celkovém objemu českého exportu textilního a oděvního zboží jen třemi procenty. U oděvního zboží dosahoval meziroční nárůst exportu 10,5 procentního bodu, i zde byla největší dynamika zaznamenána na mimoevropských trzích (Afrika + 79,0 %, Oceánie + 74,1 %, Asie + 61,5 %). Nicméně i nadále zůstává pro české textilní a oděvní firmy zdaleka nejdůležitějším trhem Evropa, která se podílí na celkovém exportu 90 %
u textilního a 97 % u oděvního zboží, přičemž tento export meziročně vzrostl o 13,9 proc. bodu, respektive o 9,5 procentního bodu.

 

Navýšení tržeb v textilním a oděvním průmyslu se podařilo dosáhnout i přes snižující se počet zaměstnanců v obou odvětvích, které je patrné zejména v průmyslu oděvním, kde pokles dosáhl o málo více než 5 procent proti období leden až duben 2013. V textilním průmyslu byl pokles mnohem méně výrazný a jen lehce přesáhl jedno procento. Jak u textilního, tak i u oděvního průmyslu ale rostla produktivita práce (průměrné měsíční tržby na 1 zaměstnance), což se odrazilo i v růstu mezd.

 

Prezident ATOK Ing. Josef Novák k dosaženým výsledkům dodává:

„Mimořádně rychlý růst textilních tržeb, zejména exportních, je třeba vnímat v souvislosti devizové intervence ČNB v listopadu 2013. Kurz koruny byl v lednu až květnu letošního roku slabší o 6,8 % oproti stejnému období loňska a silně tak podpořil růst korunových tržeb z vývozu. Textilní sektor však roste již čtvrtým rokem v řadě a je - na rozdíl od jeho obecného povrchního vnímání - stabilizovaným, velmi inovativním, na náročné technologie orientovaným oborem, ve kterém rychle roste produktivita práce a mzdy pracovníků. V ekonomice, která roste, pociťuje i textil silnější poptávkové impulsy a jeho růst nabývá na robustnosti."

 

Zdroj: ATOK

 

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly