styl 2021


Príležitosť pre dizajnérov aj firmy 

000.jpg

Dizajn sa stáva významným kľúčovým prvkom inovačných a úspešných firiem. Malé a stredné firmy si však často nemôžu dovoliť investovať finančné prostriedky do profesionálne spracovaného dizajnu a zodpovedajúcemu know-how. Pomoc v tomto smere poskytuje už šesť rokov Česká agentúra na podporu obchodu - CzechTrade prostredníctvom interných projektov.

 

Cieľom práve prebiehajúceho projektu Design pre konkurencieschopnosť 2013-14 je motivovať firmy k spolupráci s profesionálnymi dizajnérmi prostredníctvom relevantných informácií z oblasti využívania priemyselného dizajnu - ako nástroja na zvyšovanie konkurencieschopnosti, poskytovanie know-how a znižovanie nákladov. Dotácie z projektu môžu využiť českí malí a strední podnikatelia, ktorých činnosť je preukázateľne spojená s výrobou alebo poskytovaním služieb realizovanými mimo regiónu hl. mesta Prahy. Akú podporu v rámci tohto projektu poskytuje Czech-Trade nám priblížila Zuzana Sedmerová, manažérka projektu Design pre konkurencieschopnosť.

 „Projekt Design pro konkurenceschopnost, který využívá prostředky Operačního programu Podnikání a inovace 2007-2013 počítá se stoprocentním uhrazením uznatelných nákladů až do výše 56 tisíc korun na individuální spolupráci s designérem, kterého si firma sama vybere v mezinárodním Adresáři designérů CzechTrade. Dále mohou firmy získat podporu ve výši 56 tisíc korun na úhradu uznatelných nákladů, spojených s účastí na zahraničním odborném veletrhu nebo se zúčastnit odborných seminářů z oblasti Design Managementu. Celkový rozpočet projektu činí přes 10 milionů korun. V rámci první Výzvy k zasílání přihlášek, která byla zveřejněna 20. 9. 2013, je alokováno více než 6,7 milionu," upresňuje Sedmerová.

Do kedy sa môžu firmy o dotáciu prihlásiť, koľko firiem zatiaľ túto možnosť využilo a koľko ich je zo sektoru módneho priemyslu?

„Až do konce listopadu 2014 je možné ještě zasílat přihlášky do projektu a získat podporu na spolupráci s designérem, případně se zúčastnit odborných seminářů, které plánujeme na listopad a prosinec 2014. K dnešnímu dni využívá podporu na spolupráci s designérem celkem 87 výrobních podniků, z toho je 9 ze segmentu textilního a módního průmyslu."

 

Čím je spôsobený menší záujem firiem z módneho sektoru?

„Podle mého názoru jde o odraz stavu v textilním a módním průmyslu. Trh ovládají nadnárodní společnosti, pro které tyto služby nejsou určeny."  

 

Adresár dizajnérov slúži k vyhľadávaniu dizajnérov v oblasti priemyselného i produktového dizajnu. Koľko dizajnérov je v súčasnosti v adresári registrovaných?

„V Adresáři designérů je aktuálně publikováno 111 designérů, kteří jsou ze tří Evropských zemí. Akvizice nových designérů je bezplatná a stále probíhá. Podmínkou je minimálně jedna realizace. Tím se rozumí zahájení průmyslové výroby produktu/ů podle návrhu žadatele o registraci, tj. designéra. Do Adresáře designérů CzechTrade lze zdarma zařadit pouze subjekty z členských států EU, působících v oblasti průmyslového designu. Samozřejmostí v tomto směru je plná podpora anglického jazyka." 

 

Ako je propagovaný adresár dizajnérov a prečo by sa tam mal dizajnér prezentovať?

„Adresář designérů CzechTrade je umístěný na adrese http://designers-database.eu a dále na českých i zahraničních internetových stránkách agentury CzechTrade. Je propagován společně s projektem Design pro konkurenceschopnost jako seznam dodavatelů designérských služeb, na které je možné získat finanční příspěvek. V souvislosti s registracemi do Adresáře designérů máme vysledováno, že k nové registraci dochází průměrně každých cca 10 dnů. Zaznamenali jsme také zvýšený zájem o registraci do Adresáře designérů v souvislosti s publikací propagačního spotu projektu „Design pro konkurenceschopnost" na youtube (https://www.youtube.com/watch?v=QjSlP-M3Zs4).

Adresář designérů CzechTrade neslouží pouze jako seznam dodavatelů designérských služeb pro potřeby projektu Design pro konkurenceschopnost. Jedná se o platformu pro propagaci evropských designérů v zahraničí prostřednictvím Zahraniční sítě agentury CzechTrade, která není vázaná na dobu trvání projektu."

 

Ako má postupovať firma,  ktorá žiada o podporu?

„Firma si nejprve vyhledá designéra v Adresáři designérů CzechTrade. Pak vyplní a zašle Přihlášku do projektu a pokud splní stanovené podmínky, je do projektu zařazena a může zahájit spolupráci s designérem. Úkolem designéra je nejprve provést analýzu stávajícího stavu designu, na základě které navrhne tři varianty řešení. Firma dle doporučení designéra některou z nich zvolí a připraví do výroby. Na základě předložených dokladů a závěrečné zprávy je pak stanovena výše podpory, která je následně převedena na účet firmy."

 

Aké povinnosti vyplývajú firme pri čerpaní dotácie?

„Povinností firmy, která žádá o podporu je uhradit nejprve náklady na designéra a předložit požadované doklady pro stanovení výše podpory. Podpora je poskytována na úvodní analýzu designu a navržení strategie designu. Žádné další povinnosti firmě v rámci tohto projektu nevznikají - firma nemá povinnost zahájit výrobu nového produktu."

 

Je predpoklad, že sa obdobný projekt bude vyhlasovať aj v budúcom roku?

„Připravujeme navazující projekt, který bychom chtěli spustit od poloviny roku 2015. Jeho definitivní podoba včetně maximální výše podpory ještě není známa, ale bude se pravděpodobně jednat o slevněné služby pro firmy, kdy sleva bude činit 50-80 % z ceny nákladů."

___________________________________________________________________________

Sich

 

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly