styl 2021


Slovensko bez veľtrhov 

Ďalšia slovenská výstava padla. Ledermode, ktorá sa kedysi neetablovala bez ťažkostí, sa najskôr uviedla ako Intermóda, no pre komplikácie s pritiahnutím textilných a odevných vystavovateľov sa napokon spojili dve výstavy Intermóda a Ledermode. Požiadavky trhu ju nakoniec vykryštalizovali na samostatnú výstavu obuvi a koženého tovaru - Ledermode.

Keď sa zdalo, že už má stabilné miesto v sieti výstav, prišlo z Incheby, a. s., oznámenie,

že i napriek snahe sa veľtrh obuvi a koženého tovaru Ledermode v roku 2009 konať nebude „... z dôvodu znižujúceho sa počtu vystavovateľov i návštevníkov, čo odráža aktuálnu situáciu v kožiarskom a obuvníckom priemysle na Slovensku."

Či je toto rozhodnutie definitívne, alebo len „odložené" sme sa spýtali riaditeľa koncepcie a rozvoja výstav Incheby, a. s., Ing. Ľubomíra Kopeckého.

Nie je to definitívny koniec a nelámeme nad veľtrhom palicu. Hľadáme riešenie, ako ho v budúcnosti spojiť s módou."

V minulosti už bolo viac pokusov zorganizovať módny veľtrh, no vždy neúspešne. Podobnú skúsenosť máte aj vy s Intermódou...

Hľadáme riešenia, ktoré by mohli veľtrh v tejto kombinácii naštartovať. Radi by sme firmám vytvorili veľmi výhodné podmienky, aby sme spoločne prekonali recesiu."

Oznámiť zrušenie veľtrhu tri pracovné dni pred jeho otvorením je odvážnym rozhodnutím na poslednú chvíľu. Nebolo prineskoro na takéto rozhodnutie?

Krátko pred vydaním tohto rozhodnutia sme boli presvedčení o konaní Ledermode. Vystavovatelia však rozhodli sami. Počítalo sa s nižšou účasťou o 30 %, a tak sami navrhli, aby sa veľtrh nekonal."

 

 

 

 

 

Darina Vitteková

ATOK

Výstavy a veľtrhy

Termíny výstav a veľtrhov v najbližšom období si môžete pozrieť TU.

dolly